Ordkendskab

At mestre talesproget er en vigtig forudsætning for at kunne mestre skriftsproget – at kunne læse og skrive. Derfor må vi aldrig glemme, at arbejde med elevernes talesproglige udvikling kontinuerligt gennem hele skoleforløbet.

Den vigtigste enkeltfaktor i sprogforståelsen er ordkendskabet, så udvikling af netop denne kompetence bør indgå i mange sammenhænge i skolens hverdag.