Tolkning

Når man læser skønlitteratur er der altid en forfatter bag fortællingen. Forfatteren har digtet en historie, der både kan være eventyrlig og tæt på virkeligheden. Men uanset hvad er det fiktion, og læserens opgave er bl.a. at tilægge fortællingen et indhold, der giver mening for læseren selv.

Litteraturundervisning i skolen har bl.a. det formål, at lære eleverne dette. At kunne “tolke” teksten ud fra egne præmisser, så den bliver både nærværende, relevant og udfordrer læserens oplevelse af verden.