Læsetræning

Læsefærdighed består af to faktorer: Afkodning og sprogforståelse – derfor består god læseundervisning ligeledes af disse.

Udvikling af afkodning og sprogforståelse er to forskellige, men lige vigtige, processer i hjernen, og det er dermed ikke de samme stimuli og aktiviteter, der understøtter det ene og det andet.

Jeg har med vilje adskilt afkodning og Sprogforståelse her på hjemmesiden under overskrifterne “Læsning” (hvor du er inde nu) og “Sprogforståelse”.