Læsemateriale

Øvelse gør mester – og læsetræning er en vigtig ingrediens i elevernes læseudvikling. 

Under denne menu finder du forskellige bud på læsemateriale, der kan indgå som klassens fælles læseoplevelse og -undervisning eller som individuelt træningsmateriale.

Formålet, niveauet, tilgangen til læseundervisning fremgår ved det enkelte materiale.

Nikolaj og Futte kan bruges til klassens fælles læsetekst, til individuel læsetræning eller til makkerlæsning.

Strategierne er primært ordgenkendelse via gentagelse og stor billedstøtte.

Læsestart

Læsestart-hæfterne er ordlæsning til den allerførste læsetræning i 0. klasse.

Strategierne er primært ordgenkendelse og mulig lydering af små lydrette ord.

Progressionen er langsom og teksten underbygges af illustrationer.

Målet er at eleverne, i deres  første møde med at læse selvstændigt, oplever at de kan – samtidig med at der langsomt opbygges både afkodnings-strategier og et parat ordforråd.