Læsemateriale

Øvelse gør mester – og læsetræning er en vigtig ingrediens i elevernes læseudvikling. 

Under denne menu finder du forskellige bud på læsemateriale, der kan indgå som klassens fælles læseoplevelse og -undervisning eller som individuelt træningsmateriale.

Formålet, niveauet, tilgangen til læseundervisning fremgår ved det enkelte materiale.

Der er dokumenteret positiv effekt for læsetræning, hvor højtlæsning, gentagen læsning og makkerarbejde indgår. I bogen om Ea er denne arbejdsmetode integreret så de yngste læsere hurtigt bliver fortrolige med makkerlæsningen. 

Opgaverne, der er tænkt som frivillige valg, har primært fokus på forståelse og samarbejde.

BEMÆRK:

  • Et makkerpar kan udmærket bestå af tre elever.
  • Siderne kopieres på begge sider
  • Bogen er flergangs-materiale.

Nikolaj og Futte kan bruges til klassens fælles læsetekst, til individuel læsetræning eller til makkerlæsning.

Strategierne er primært ordgenkendelse via gentagelse og stor billedstøtte.

Læsestart

Læsestart-hæfterne er ordlæsning til den allerførste læsetræning i 0. klasse.

Strategierne er primært ordgenkendelse og mulig lydering af små lydrette ord.

Progressionen er langsom og teksten underbygges af illustrationer.

Målet er at eleverne, i deres  første møde med at læse selvstændigt, oplever at de kan – samtidig med at der langsomt opbygges både afkodnings-strategier og et parat ordforråd.

Kære underviser

Jeg har lavet to opgaver til LÆSE-START HUS. Det er en opgave til FØR LÆSNING, der sætter eleven på sporet af tekstens ord og en EFTER LÆSNINGs opgave, der samler op på ordmaterialet.

Det er op til dig om disse opgaver er relevante for dine elever.

Kære underviser

Jeg har lavet to opgaver til LÆSE-START Zoo. Det er en opgave til FØR LÆSNING, der sætter eleven på sporet af tekstens ord og en EFTER LÆSNINGs opgave, der samler op på ordmaterialet.

Det er op til dig om disse opgaver er relevante for dine elever.

Jeg har lavet to opgaver til LÆSE-START “Her bor jeg”. Det er en opgave til FØR LÆSNING, der sætter eleven på sporet af tekstens ord og en EFTER LÆSNINGs opgave, der samler op på ordmaterialet.

Det er op til dig om disse opgaver er relevante for dine elever.

Lea og Leo

Lea og Leo er læsemateriale til begynderlæsere, der har brug for ordgentagelse og lydbaseret tekst.

Tekstforståelsen er bundet op på skriftlige opgaver, der samtidig kan udfordre læseren til at anvende og træne ord og lyde fra teksten.