Faglig læsning

Det er en vigtig del af sprogforståelsen/tekstforståelsen, at eleverne får erfaringer med forskellige teksttyper – og fagteksten er en af dem. Ud over at skulle afkode og forstå, som i alle tekster indgår yderligere i faglig læsning aspektet, at tilegne sig viden.

Jeg anbefaler, at man i indskolingen fortrinsvis arbejder med fagtekster i fællesskab, men selvfølgelig skal eleverne også læse på egen hånd.

Opgaverne her tager udgangspunkt i fagstekstens særkende og formål – og kan bruges både i det fælles arbejde og i den individuelle læsning.