Analyse og syntese

Forudsætningen for at kunne læse er, at man kender forbindelsen mellem bogstavtegn og bogstavlyd, at man kan adskille de enkelte lyde i et ord (lave en analyse), og at man kan sætte lyde sammen til et ord (lave en syntese).

Her finder du opgaver og aktiviteter, der træner disse færdigheder.